piątek, 15 sierpnia 2014

Podesty i wieże obserwacyjne - co by było gdyby?

W ostatnim numerze Korso Kolbuszowskie znalazł się ciekawy artykuł na temat potencjału turystycznego powiatu kolbuszowskiego. Również na blogu Ja i moja turystyka jest sporo na ten temat. Publikacje te sprowokowały mnie do poruszenia tematu podestów i platform obserwacyjnych na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Jak wiemy, z tego terenu można dostrzec m. in. Tatry, Beskidy, czy też Góry Świętokrzyskie. Niestety, ostatnio teren wokół nas zarasta i to w zastraszającym tempie. Powiat mógłby wykorzystać swój potencjał widokowy dzięki instalacji już nawet kilkumetrowych platform obserwacyjnych. Ideałem byłaby natomiast wieża obserwacyjna umożliwiająca "wyskoczenie" ponad czuby wszystkich drzew na Płaskowyżu. Jednym z najwyższych miejsc jest wzniesienie w Kłapówce, przy granicy z Werynią. Na rys. 1 przedstawiono zasięg horyzontu optycznego dla wieży o wysokości 25 m. Jak widać na symulacjach (rys. 2-3) bez problemu można z takiej wieży planować obserwacje Tatr, Gorców i Beskidu Wyspowego. Co więcej, przez cały grudzień i styczeń możliwe są z tego miejsca obserwacje zachodów słońca za Gorcami i Beskidami (rys. 4-5). Oczywiście, mamy na terenie powiatu wiele znacznie lepszych punktów obserwacyjnych, gdzie nawet kilkumetrowy podest da nam znacznie większe możliwości - o takich miejscach będą kolejne już wpisy.

Inne możliwości wykorzystania platform widokowych i wieży obserwacyjnych to:
  • szeroko pojęta edukacja i prezentacja walorów krajobrazowych powiatu dla jego mieszkańców i nie tylko,
  • atrakcja turystyczna (może już teraz warto postawić znak informacyjny w centrum miasta w kierunku górki weryńskiej z hasłem typu "sprawdź czy dziś widać Tatry?" - założę się, że niejeden turysta zmierzający DK9 w kierunku Bieszczadów zboczy z głównej drogi),
  • ochrona przeciwpożarowa (szczególnie po instalacji kamer on-line),
  • miejsca obserwacyjne dla miłośników astronomii.


Kolbuszowa, Kłapówka, widok Tatr, widoki, powiat kolbuszowski, Puszcza Sandomierska
Rys. 1. Horyzont optyczny dla hipotetycznej wieży w Kłapówce

Kolbuszowa, Kłapówka, widok Tatr, widoki, powiat kolbuszowski, Puszcza Sandomierska
Rys. 2. Symulacja widoku Tatr z hipotetycznej wieży w Kłapówce

Kolbuszowa, Kłapówka, widok Tatr, widoki, powiat kolbuszowski, Puszcza Sandomierska
Rys. 3. Symulacja widoku Gorców i Beskidu Wyspowego z hipotetycznej wieży w Kłapówce

Kolbuszowa, Kłapówka, widok Tatr, widoki, powiat kolbuszowski, Puszcza Sandomierska
Rys. 4. Symulacja zachodu słońca za Gorcami w dniu 2015.01.17
(hipotetyczna wieża w Kłapówce)

Kolbuszowa, Kłapówka, widok Tatr, widoki, powiat kolbuszowski, Puszcza Sandomierska
Rys. 5. Symulacja zachodu słońca za Beskidem Wyspowym w dniu 2015.01.30
(hipotetyczna wieża w Kłapówce)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz